Home

Over ons

Het ontstaan van de Regionale Senioren Omroep (RSO)

In 1983 is de vereniging RGG (Radiogroep Groningen) opgericht door een groep mensen die hun sporen in de huisomroepwereld al hadden verdiend.
Begonnen met het rechtstreeks uitzenden van de NFO-concerten vanuit de Oosterpoort, breidden de activiteiten zich uit tot het maken van meerdere programma’s voor bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen en aan- en inleunwoningen.

In 1999 maakte RSO (Regionale Senioren Omroep) een nieuwe start met een live informatief en verstrooiend programma ‘de Huislijn’ vanuit, voor en over de aangesloten verzorgings- en verpleeghuizen in Groningen en Haren.
Hiermee werd het aanbod aangepast aan de vraag en behoefte van de doelgroep: een huisomroep voor senioren.

De medewerkers van de RSO onderhouden geregeld contact met bewoners en vertegenwoordigers in de aangesloten huizen. Zo hebben wij de afgelopen jaren via ons Radio café nagenoeg alle huizen in de stad Groningen wel eens bezocht en is vanuit meerdere locaties ons maandelijkse televisieprogramma OOG voor Senioren TV gepresenteerd. In dit TV programma zijn reportages opgenomen waarin allerlei zaken waar senioren mee te maken kunnen krijgen zijn belicht, zoals ouderen en computergebruik, Steun- en Informatiepunt De Wijert, ouderensociëteit De Harmonie, senioren en hun hobbies, de plannen van woningbouwcorperaties in de verschillende woonwijken van Groningen et cetera.

In de afgelopen jaren heeft RSO zich ontwikkeld van een organisatie voornamelijk gericht op het zijn van een huisomroep voor senioren in de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen in de stad Groningen, tot een omroep die enerzijds de tehuizen in de stad Groningen 24 uur per dag, zeven dagen in de week verstrooiende muziekprogramma’s en informatie biedt, maar die daarnaast via de lokale radio- en televisieomroep OOG wekelijks een drietal radioprogramma’s verzorgt en maandelijks een uurtje informatieve en ontspannende televisie biedt.

Dat alles gebeurt door de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers, die een groot deel van hun vrije tijd willen steken in het maken van leuke programma’s voor de oudere medebewoners van de stad Groningen.